Thank you!

Bonus from Kseniya Dolzhenko - PDF "Budget calculation for living in the Baltic States".


www.apply.study

apply@baltic.study
admission@baltic.study
Uzbekistan, Tashkent
Bunyodkor 15, 100043
+998909431158
+998931801158

Latvia, Riga
Paula Valdena, 7-319, LV-1048
+371 25140040
+371 24332827
Reg №: 50103687141